You are hereIskolák közötti műemlékismereti vetélkedő 10. osztályos diákok számára

Iskolák közötti műemlékismereti vetélkedő 10. osztályos diákok számára


Vetélkedő

1.    Mi volt a Főtér eredeti neve?

− Kezdetben Nagypiac volt a kolozsvári Főtér neve. A napjainkban is használatos Főtér elnevezés csak 1869-től vált hivatalossá.

2. Milyen korból származnak a Főtér épületei?

– A 15. századtól kezdődően napjainkig a Főtér épületei magukon viselik minden fontosabb építkezési stílus jegyeit. Kivételt képez a Szent Mihály templom, mely még a 14. századból származik. Építéséhez 1316 körül kezdtek, Károly Róbert király korában.

3. Hol találkozunk  először a Szent Mihály templom ábrázolásával?

  A Georg Houfnagel féle metszeten találkozunk először a Szent Mihály templom ábrázolásával 1617-ből, de a templom akkor már több évszázados múltra tekint vissza.

4. Milyen alakalomból került sor a Szent Mihály templom építésére?

−  A helyiség 1316-ban városi rangot kapott, ekkor kezdtek Kolozsváron a Szent Mihály templom építéséhez.

5.  Milyen építészeti stílusban épült a Szent Mihály templom hajója?

–   A Szent Mihály templom hajója gótikus stílusban épült.

6. Milyen anyagi forrásból valósították meg a Szent Mihály templom beren-dezését?

  A Szent Mihály templom berendezésére és díszítésére adakozásból gyűlt össze a pénz. 1349-ből egy Avignonban született búcsúengedély bűnbocsánatot ígért azoknak, akik a templom berendezésére és díszítésére adakoznak.

 7. Mikorra esik a Szent Mihály templom építésének befejezése?

  A Szent Mihály templom építésének befejezése Zsigmond király korára esik, a 15. század első felére.

8.  Valóban Zsigmond király korában nyerte el a Szent Mihály templom végleges formáját?

−  A templom nem akkor nyerte el mai formáját, a homlokzat és a torony építése még az 1450-es években is tartott. Mai végleges formáját 1859-ben nyerte el.

9.  A Szent Mihály templomot több ízben tűzvész rongálta meg. Mikorra esik a legelső tűzvész?

−  Az első tűzvész amely a Szent Mihály templomot károsította Mátyás  király korára esik. Ez 1486-ban volt és még Mátyás idejében restaurálták a templomot.

10. Milyen más tűzvészről tudunk még ami a Szent Mihály templomot károsította?

–  Kiemelkedő az 1697-es tűzvész, ami a Szent Mihály templom gótikus tornyát károsította, olyannyira, hogy teljesen megsemmisült és csak 1742-1744-ben építették újra.

11. Kik használták először a Szent Mihály templomot?

  A Szent Mihály templomot 1545-től a lutheránusok, reformátusok, majd 1568-tól az unitáriusok használták.

12. Az unitáriusok szép barokk tornyot építettek, amely azonban villámcsapás következtében megkárosodott. Mikor volt ez?

– 1763-ban rongálódott meg a Szent Mihály templom tornya villámcsapás következtében olyannyira, hogy le kellett bontani.

13. Melyik évben kezdik el építeni a ma is látható neogótikus tornyot?

−  A Szent Mihály templom új tornyát 1837-ben kezdik el építeni és 1859-re fejezik be.

14. Milyen magas a Szent Mihály templom?

−  A Szent Mihály templom 80 m magas a kereszttel együtt.

15. Ki volt az akit a Szent Mihály templomban szenteltek fel püspökké és napjainkban nevét sokat hallani?

–      Erdély legnagyobb katolikus főpapját, Márton Áront szentelték püspökké a Szent Mihály templomban akinek a tiszteletére a közelmúltban állítottak szobrot a templom főbejárata melletti zöld övezetben.

16.  A Szent Mihály templom uralja a teret, de mi teszi ezt még nevezetesebbé?

–  Kolozsvár Főterének dísze a templom mellett még  Mátyás király szoborcsoportja., Fadrusz János alkotása.

17. Mikorra készült el a szoborcsoport, mely az idők során a város szimbóluma lett?

− Mátyás király szoborcsoportját 1902-ben avatták fel a kor jelentős személyiségeinek jelenlétében, úgymint: József Ágost főherceg, Bánffy Dezső, valamint Jókai Mór és mások.

18. Mátyás király lovon ülő, délceg alakját néhány hódoló vitéz veszi körül. Kik ezek a nevezetes személyiségek?

–  A Mátyás király lovon ülő, impozáns alakját körülvevő vitézek nevei: Magyar Balázs hadvezér, Kinizsi Pál temesi bán, Szapolyai János nádor és Báthory István erdélyi vajda.

19. Melyik a Főtér házai közül a legrégibb gótikus lakóépület?

− A Főtér házsorainak egyik legrégibb gótikus lakóépülete a Szent Mihály templom főkapujával szemben lévő plébánia épülete.

20. Kinek a nevéhez fűződik az épület építése?

– A plébánia-ház építése Sleunig Gergely kolozsvári plébános nevéhez fűződik 1450-ből.

21. Milyen építészeti stílusban épült a ház?

−  A plébánia épülete gótikus stílusban épült, a sarokhoz közel lévő része 1450-ből származik.

22. Melyik volt a Fröhlich család háza a Főtéren?

–  A plébánia oldalán a 14-es számú ház reneszánsz- kori, mellette áll a Fröhlich-ház. Leginkább a Kismester utcára vezető átjárója révén ismerik, Fröhlich sikátor néven.

23. Melyik a Főtér templommal szembeni oldalának leghangulatosabb háza?

–  A Főtér templommal szembeni oldalának leghangulatosabb háza a rokokó emléket őrző Wass Ottilia-féle egyemeletes lakóház. Bent az udvarban néhány szépen faragott címer látható.

24. Kik voltak e ház lakói?

– A Wass Ottilia- féle házban lakott az 1800-as években Döbrentei Gábor, majd Bölöni Farkas Sándor. Az emeleten Gyulai Lajos gróf lakott huzamosabb ideig.

25. Melyik volt a lábasháza?

− A Wass Ottilia-ház melletti épület, szép toszkán oszlopaival, mely ma is a köztudatban „lábasházaként” él.

26. Kinek a nevéhez fűződik a palota?

– A lábasháza báró Jósika palota néven ismeretes. Eredetileg egyemeletes volt. Jósika János főkormányszéki elnök húzatta rá a második emeletet.

27.  Milyen nevezetes eseményhez fűződik a palota északi szárnya?

– Itt, a Jósika-palota északi szárnya helyén állott egykoron a Kakas-ház, amelyben a fejedelmek szálltak meg. A monda szerint e ház ablakaiból nézte Báthory Zsigmond törökpárti főembereinek kivégzését 1594-ben.

28. A Jósika-palota melletti sarokház Rhédey-palota néven ismert. Mi a nevezetessége ennek az épületnek?

–  A Rhédey-palotában a 18. század végén  tartotta első előadásait az „Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság”. Az eseményt szépművű márványtábla hírdeti a ház Jókai utca felöli homlokzatán.

29. Mikor készült az emléktábla és készíttetése kinek a nevéhez fűződik?

–  A Rhédey-palota homlokzatán lévő emléktáblát Pákei Lajos tervezte báró Horváth Ödönné Rhédey Johanna grófnő adományából. Az 1892-es centenáriumra készült.

30. Hogyan nevezzük azt az épületet, amelyik a Jókai utca és az Egyetem utca sarkán áll?

– A Jókai utca sarkán álló épület New York/Continentál szálló néven ismert és tornyos sarkával kiemelkedik a környező házak közül.

31. Mikor épült a Continentál épületével szemben, a Főtér és az Egyetem utca sarkán álló négyemeletes szeccssiós bérház?

– A Continentál sarokkal szemben álló ház 1912-1913-ban épült Kármán Aladár és Ullmann Gyula tervei alapján a dúsgazdag Sebestyén Dávid megbízásából.

32. Melyik volt az egykori Tanácsház, avagy a Városháza?

– A Főtér Mátyás szoborral szembeeső déli során áll a Városháza, mely Kagerbauer Antal építész tervei nyomán épült 1843-ban.

33. Hol állott a híres Wolphard-Kakas ház?

– Kolozsvár legjelentősebb reneszánsz épülete  a Wolphard-Kakas ház a Deák Ferenc utca és a Főtér keleti sarkán álló Pataki-Teleki ház melletti 32-es számú épület északi felének helyén állott.

34. Mi  jellemzi ezt a házat?

– Az udvarból látszó szépen faragott ablakkereteken az 1534-es, 1536-os és 1541-es évszám olvasható. A ház Zódiákus terméről volt híres, melynek boltvállkövein a csillagászati állatőv tizenkét jelvénye volt kifaragva.

35. Mi látható még ma is ebből a házból?

–  A Wolphard-Kakas házból ma már nem sok látható. A 19. század második felében Szatmári Elek aranyműves vásárolta meg a házat és a szomszédos telken álló Bogner házat, melyeket lebontatott az 1890-es években és felépíttette a ma is látható kétemeletes házat. Az egykori Wolphard-Kakas házból mindössze a szépművű, faragott ablakkeretek maradtak meg.

36. Melyik városunkban az erdélyi barokk legszebb alkotása?

– Városunk egyik legszebb barokk alkotása a Bánffy-palota, melynek építkezései 1774-ben kezdődtek el Johann Eberhard Blaumann városi építőmester vezetésével.

37. Mi a jellegzetessége a Bánffy-palota fő homlokzatának?

− A Bánffy-palota fő homlokzatának közepén látható a szépen kidomborodó erkély, mely alatt a főkapu nyílik. A homlokzat felső peremén mitológiai istenszobrok kaptak helyet. A hátsó homlokzat már sokkal egyszerűbb.

38. Melyek azok az istenszobrok,, melyek a Bánffy-palota homlokzatát díszítik?

− A Bánffy palota homlokzatának felső peremén, az elhelyezés sorrendjében a következő szobrok láthatók: Mars, Minerva, Apolló, Diana, Herkules, Perszeusz.

39. Mit tudunk a Bánffy-palota egykori díszudvaráról?

− A palota hátsó udvarán hatalmas bérházat építettek 1903-ban. Az udvart az 1920-as évek elején egy filmszínház épületével tették tönkre. Ezt a filmszínházat az 1960-as években lebontották és így az udvar visszanyerte eredeti szépségét. Ma a Szépművészeti Múzeum használja az épületet és az udvar nyaranta különböző rendezvények színhelye.

40. Melyik volt az egykori Fiskus-ház?

−  A kolozsváriak tudatában hosszú ideig a mai Melody-bár épülete volt a Fiskus-ház, a Főtér és a Kossuth Lajos utca sarkán. Egykoron a ma is látható klasszicista stílusú épületben egy Fiscus cégtáblájú kocsma működött. 1872-től a ház bérlője Plihál Ferenc, aki harminc szobás szállodát rendez be az épületben Pannónia néven.  A későbbiekben átépítik a házat, a sarok fölé tornyot emelnek, az emeleten balkont alakítanak ki, majd 1950-ben a ház sarka alá árkádos átjárót vágnak.

41. Hol működött a Hintz-gyógyszertár?

− A Főtér északi során, az egykori Wesselényi (ma Ferdinánd) utca és a Főtér sarkán működött a Hintz-féle gyógyszertár. Ma itt található a Gyógyszerészeti Múzeum.

42.  Miért érdekes a 28-as számú ház?

− A 28-as ház szép szobraival, hatalmas ablakaival az Iparos Egylet székházául épült 1883-ban. Földszíntjén egykoron mozi volt, emeletén a városi művelődési ház működik.

43. Hogyan jutunk a Főtérről az Óvárba?

− A Főtérről a Mátyás király utcán át jutunk az Óvárba. Az utca nekivezet Mátyás király szülőházának.

44. Melyik házban működött egykoron Heltai Gáspár nyomdája?

− A Mátyás király utca és a Bocskai/Torony utca sarkán, a Sapientia egyetem mai épületében működött Heltai Gáspár nyomdája. Az épület Bocskai István erdélyi fejedelem szülőháza.

45. Melyik Kolozsvár legrégibb lakóháza?

− A Mátyás király utca torkolatával szemben álló ház, Mátyás király szülőháza Kolozsvár legrégibb lakóháza.

46. Kinek a nevéhez fűződik Mátyás király szülőháza, kinek a tulajdonában állott az épület?

− Mátyás király szülőháza az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú polgár és szőlősgazda tulajdonában állott. Itt szállt meg Szilágyi Erzsébet Kolozsváron és itt, e házban született Mátyás király. A későbbiekben, 1467-ben  Mátyás a házat minden adó alól felmen-tette.

47. Milyen időszakból származik a házon látható szépművű emléktábla?

–      A Mátyás király szülőházán lévő emléktáblát Pákei Lajos tervezte és Zala György kivitelezte 1888-ban. Mint érdekesség, az avató ünnepségen résztvett Orbán Balázs és Jókai Mór is.

48. Milyen intézmény működik napjainkban a Mátyás király szülőházában?

–      Napjainkban a Képzőművészeti Főiskola működik Mátyás király szülőházában. Az intézet Ion Andreescu festőművész nevét viseli.

49. Mi a nevezetessége a Karolina térnek, mi az a két objektum ami uralja a teret?

 A Karolina téren áll a Ferenc-rendi templom, közismert nevén a „Barátok temploma” a hozzá csatlakozó kolostor épületével. A tér másik nevezetessége a Karolina-oszlop, közismert nevén a Státua.

50. Milyen korban épült a Ferenc-rendi templom?

− A Ferenc-rendi templom helyén állott egykoron a város első temploma. Ez valamikor a 11. század végén, vagy a 12. század elején épülhetett. Valójában a 15. század közepe táján kezdődött a gótikus átépítés és a ma is álló zárda felhúzása.

51. Milyen intézmény működik ma a zárda épületében?

– A Ferenc-rendi zárda épületében ma zeneliceum működik. Szép, nagyrészt boltíves helyiségeiben tevékeny munka folyik. Legszebb helyisége  az északi szárny földszintjén található ebédlőterem, a refektórium.

52. Milyen nevezetes esemény fűződik  a kolostor északi szárnyához?

–  Ebben az épületszárnyban lakott Izabella királyné 1556 őszétől kilenc hónapig.

53. Miről nevezetes még a kolostor?

–  A kolostorban a Ferenc-rendiek levéltára, valamint több ezer kötetes könyvtára kapott helyet.

54. Melyik városunk legrégibb világi emlékműve?

– Városunk legrégebbi világi emlékműve a Karolina-oszlop, vagy ahogyan a köztudatban él, a Státua. 1817-ben I. Ferenc császár és felesége Karolina Auguszta császárné Kolozsváron járt. Ezt az eseményt örökíti meg a díszes oszlop.

55. Amint kijövünk a Mátyás király utcából és jobbra térünk az Unió utcába jutunk. Honnan kapta nevét az utca?

– Az Unió utca nevét a Monostor utcai Redut épületében 1848-ban kimondott UNIÓ-ról kapta. Az utca folytatása a Monostor út.

56. Melyik a Redut épülete?

− Az Unió utca déli során, a 21-es számmal jelölt ház a Redut épülete. Késő barokk és klasszicizáló elemeket ötvöző épület. 1789-re készült el a ma is látható utcai homlokzat, de az építkezés még az 1810-es évek elején is folyt.

57. Milyen nevezetes eseményeknek adott helyet az épület?

− Valójában a Redut épülete a városbeli közélet legfontosabb eseményeinek lett a színhelye. Itt jött létre a Zenekonzervatórium, itt folyt le az 1841-1843-as országgyűlás, itt mondták ki 1848-ban Erdély Egyesülését Magyarországgal, 1859-ben itt tartotta alakuló ülését az Erdélyi Múzeum Egyesület. Számos más rendezvényt tartottak még e falak között. A II. Világháború után az Erdélyi Néprajzi Múzeum kapta meg az épületet és itt működik napjainkban is.

58. Melyik volt az egykori Csávásy család háza?

 − A Monosor út elején áll a Csávásy-ház. Utca felöli pincelejárata ma már egyedüli Kolozsváron. A ház 1800 körül épülhetett. Szép fedéltartó oszlopokkal rendelkezik. A lebontás veszélye fenyegette amikor a szemben lévő Vármegyeháza elé teret akartak kiképezni.

59. Melyik a Vármegyeháza?

−  A Csávásy-házzal szemben lévő saroképület a Monostor út elején a Vármegyeháza épülete. Alpár Ignác tervei szerint készült kétemeletes, óratornyos épület.

60. Honnan kezdődött Kolozsmonostor?

− A Bem (ma Coşbuc) utcán túl kezdődött Kolozsmonostor. Az utcarész nevezetessége a sarkon álló Augusteum néven ismert, ma 4-es számú Általános Iskola.

61. Hol áll a Kakasos templom?

− A Kós Károly által tervezett Kakasos templom a Monostor úton áll az egykori Nemes-kert egy részén, amit a reformátusok vásároltak meg 1903-ban. Erre épült a templom 1913-ban.

62. Melyik a Kolozsmonostori Bencés apátság?

− A Kolozsmonostori Bencés Apátságot Kálvária néven ismerjük. A Nyárfasor végén baloldalon, az 1987-1988-ban készült felüljáró híd szomszédságában áll a templom impozáns épülete.

63. Mi történt a Kálváriával a jezsuiták feloszlatása után?

− A Kolozsmonostori Bencés Apátság nagyon megkárosodott az ismételt tatárdúlások, villácsapások következtében és omladozó hajójának köveit az 1818-1821 között épült Farkas utcai Katolikus Liceum építéséhez használták fel.

64. Mi az érdekessége a templomnak, ami a maga módján ma már szinte egyedülálló?

– A Kálvária érdekessége a kis római számjegyes kőnapóra, mely a legrégibb az erdélyi napórák küzül.

65. Mi a legfontosabb épülete a Szent György (mai Lucian Blaga) térnek?

– A tér legimpozánsabb épülete az Egyetemi Könyvtár. 1906-1907-ben épült szeccessziós stílusban. A könyvtár mintegy négy millió kötettel rendelkezik.

66. Milyen jellegzetes épületegyüttes található a könyvtár szomszédságában?

− Az Egyetemi Könyvtár szomszédságában látható az Egyetemi Klinikák épületegyüttese a Mikó utca mindkét oldalán. Építése az 1880-as években kezdődött el.

67. Mi az érdekessége az igazgatósági épület mögötti kis kertnek?

− Az igazgatósági épület mögötti kis kertben a neves román belgyógyász professzor Iuliu Haţieganu mellszobra látható, mögötte márvány emléktábla örökíti meg az 1897-1902 közötti építkezések támogatóit és kivitelezőit.

68. Milyen épület található még a Szent György (Béke) téren?

− A Szent György téren áll a diákművelődési ház impozáns épülete.

69. Mi volt a régi neve a mai Jókai utcának?

− A mai Jókai utca neve Belső Szén utca volt. Az utca nevét  a 19. század végén változtaták meg, bizonyára azért, mert a sarkon álló  szállóban szállt meg néhány alaklommal a nagy regényíró, Jókai Mór.

70. Melyik városunkban a piarista templom?

–  A piarista templom az Egyetem utcában van, homlokzata a kis  térre néz. Ez Kolozsvár első barokk épülete és Erdély első barokk temploma.

71. Mikor kezdődött a piarista templom építése?

– A piarista templom alapkőletétele 1718-ban volt. A homlokzat 1724-ben kapta mai formáját. Felszentelése 1725-ben volt.

72. Melyik volt a nemesi bentlakás épülete?

– A nemesi bentlakás épülete - a Convictus Nobilium – közvetlenül a Báthory István nevét viselő líceum mellett van, homlokzata két utcára néz. Maga a bentlakás az udvarban épült kétemeletes épület.

73. Mikorra készült el az épület?

–  A Convictus Nobilium épülete 1735-re készült el. Különösen szép a jon oszlopos, megtört ívű főkapuja. Udvara nagyon hangulatos, egykoron három oldalról nyitott kerengő folyosó övezte.

74. Melyik az épület legszebb helyisége?

–  A Covictus Nobilium legszebb terme a refektórium (étkezőterem), mely városunk legnagyobb barokk terme.

75. Milyen jellegzetes épület áll a Convictus Nobilium szomszédságában?

− Az Egyetem utca felöl az utca túloldalán áll a Báthory-Apor Szeminárium. Szép barokk stílusú épület, melyet a közelmúltban újítottak fel, mentettek meg az enyészettől.

76. Mikorra készült el az épület?

− A Báthory-Apor Szeminárium épülete már 1728-ra elkészült, csak a sarokrész került 1731-ben tető alá. Az épületet Szent József Fiúneveldének is nevezik, a kapu felett a szent szobra látható.

77. Az Egyetem utcából nyíló Farkas utca, egykoron Platea Luporum, a belváros előkelő részének számított. Miről nevezetes ez az utca?

– A Farkas utca első sorban iskoláiról híres, valamint az utca végén álló református templomról és nem utolsó sorban a templom előtt álló Szent György szoborról.

78. Melyik a Báthory líceum?

− A Báthory Liceum a Farkas utca elején, az Egyetem központi épületével szemben álló kétemeletes impozáns épület

79.  Mit tudunk az iskola múltjáról ?

− A Báthorty Líceumról igen sok adat maradt ránk. Valójában az 1579-ben megnyitott jezsuita tanintézet utódja. 1773-ig a jezsuiták irányítása alatt működik. Mária Terézia felekezet közötti egyetemet szerett volna ide létesíteni és Akadémiai Líceumnak nevezte az intézetet.

80. Mikortól kerül a Báthory Liceum a piarista-rend vezetése alál?

–  Mária Terézia 1776-ban bízza meg a piarista-rendet az intézmény vezetésével. Az 1948-as tanügyi reform elvette az egyháztól az iskolát, a szerzetesrendeket feloszlatta.

81. Az 1948-as tanügyi reform után milyen tanintézet működik az épületben?

− A reform után eleinte Magyar Pedagógiai Iskola, majd 11-es számú Líceum néven működik az oktatási intézet.

82. Milyen rangos intézmény működik  a Farkas utcában a Báthory Líceummel szemben?

− A Farkas utcában, a Báthory LÍceummal szemben áll a Babeş-Bolyai Egyetem neoreneszánsz főépülete. Az egyetem  Kolozsváron a második magyar nyelvű tudományegyetem.  1872-ben nyílt meg. 1881-ben az uralkodó  I. Ferenc József  nevét veszi fel. A mai épületek 1902-re készültek el.

83. Mik az előzményei a Babeş-Bolyai Egyetem létrejöttének?

− Az 1940-es bécsi döntés után magyar egyetem működik az épületben. 1945-től a helyben maradó magyar felsőoktatási intézet Bolyai Egyetemként, a Szebenből vissztérő román egyetem Ferdinánd/Victor-Babeş-ként folytatja tevékenységét. Az 1959-es erőszakos egyesítés után ez az épület lesz a Babeş-Bolyai Tudományegyetem központja.

84. Hol állott az egykori kőszínház épülete a Farkas utcában?

− Az egykori magyar színház épülete a mai Egyetemiek Háza helyén állott. 1804 és 1821 között építették és az 1930-as évekig állott fennt, amikor lebontották és alapjai felhasználásával épült fel a ma is látható modern épület.

85. Melyik volt a város egyik legszebb főúri palotája itt a Farkas utcában?

− A város egyik legszebb épülete itt a Farkas utcában áll, a mai levéltár épületével szemben. Ez az egykori Teleki-palota épülete. 1790 és 1795 között épült Léder József tervei alapján.

86. Valójában melyik az az épület, amelyik  uralja az egész Farkas utcát?

– A Farkas utcát a református templom épülete uralja. A templomot 1489 és 1516 között építették gótikus stílusban. Építését még Mátyás király rendelte el 1486-ban. 1622-ben a templomot Bethlen Gábor a reformátusoknak adományozta.

87. Milyen más épület található még a templom szomszédságában?

– A templom közvetlen szomszédságában áll a Református Kollégium épülete. Történetét 1545-ig lehet visszavezetni. 1651-ben épült fel a templom mellett az első iskola. A ma is álló késő barokk épület 1801-re készült el.

88. A Református Kollégiummal szemben milyen  nevezetes épület található a Farkas utcában?

– A Farkas utcai református Kollégiummal szemben állanak a tanári lakások. A Kollégiumhoz hasonló stílusban épültek  1800 és 1827 között.

89. Mi az ami a református templom és a Református Kollégium előtti kis tér dísze?

– A Református templom előtti kis teret  sárkányölő Szent György szobra díszíti. Két kolozsvári származású művész, Márton és György testvérek alkotása 1373-ból. Eredetije Prágában látható, az itt lévőt Budapesten öntötték és 1904-ben állították fel, a mai  Lucian Blaga (Béke) tér rendezésével 1962-ben került mai helyére.  

90. Milyen épület zárja le a Farkas utcát?

− A Farkas utcát a környék legrégebbi építészeti emléke, a pártázatos várfaltöredék zárja le a Bethlen-bástyával. A bástya a szabók céhének védelme alatt állott, ezért szabók bástyájaként  él a köztudatban. Első említése 1475-ből való. Több ízben károsodik, végső, mai alakját 1718-ban kapja.

91. Melyik a Király utca leghíresebb lakóháza.

− A Király utca legnevezetesebb háza a Minorita és a Király utca sarkán álló Toldalagi-Korda palota. 1804 és 1807 között épült a dúsgazdag Toldalagi László gróf megbízásából.

92. Kiknek az emléke fűződik a Toldalagi-Korda palotához?

− A Toldalagi-Korda palota nyújtott otthont évtízedeken át gróf Bánffy Miklósnak. A múlt századfordulón Reményik Károly építész bérel itt lakást, itt született 1890-ben fia, Reményik Sándor költő. Az 1920-as években itt volt a Román Zenekonzervatórium székháza, s itt lakott annak igazgatója Gheorghe Dima is.

93. Milyen nevezetes épület áll a Király utcában a Toldalagi-Korda palotával szemben?

− A Toldalagi-Korda palotával szemben áll Újhelyi Gábor ötvösmester háza. Szépen faragott levéldíszes ablakszemöldökkövei első pillantásra feltűnnek. Az évjelzés 1724, valamint UG és SzA névbetűk láthatók rajtuk. A névbetűk mögött Újhelyi Gábor és Szőlösi Anna rejtőzik.

94. Hol láthatjuk Romulus és Remus szobrát az anyafarkassal?

– A Romulus és Remus szobrot a közelmúltban az utca rendezésekor a Minorita templommal szemben, a sétálóutca közepére költöztették. A szobrot Róma városa ajándékozta  Kolozsvárnak 1921-ben.

95. Hol áll a Minorita templom impozáns épülete?

– A Minorita templom az egykori Henter-ház közvetlen szomszéd-ságában áll a Deák Ferenc utcában. Az építési munkák 1778-1779-ben folytak, de a torony rövidesen összeomlott. Újjáépítésére Mária Terézia adott pénzt. A templom jelenleg görög-katólikus székesegyház.

96. Hogyan nevezzük azokat a házakat, melyek a Szentegyház utcában a Bolyai utca sarkától a Főtérig terjednek?

– A Bolyai utca sarkától a Főtérig terjedő házsort mindkét oldalon Státusházaknak nevezzük azért, mert a Római Katólikus Státus építtette őket 1898-ban.

97. Hol áll és miért híres az Unitárius Kollégium?

–  Az Unitárius Kollégium Kolozsvár legrégebbi iskolája. Ma látható régebbi és újabb épülete a Kossuth Lajos utcában áll. Az új épületben működik a Brassai Sámuel Líceum is.

98. Hol áll az Unitárius templom?

–  Az unitárius templom a Kossuth Lajos utcában, az iskola közvetlen szomszédságában, a Dávid Ferenc utca sarkán áll. 1792-1796 között épült késő barokk-klasszicista stílusban.

99. Mi a nevezetessége a Házsongárdi-temetőnek?

– A Házsongárdi temető Erdély legjelentősebb temetője. A temetőt az 1585-1586-os pestisjárvány alkalmával  nyitották meg. Számos Magyar és más nemzetiségű személyiség végső nyúghelye.

100. Mikor alakult ki a Sétatér?

− A Sétatér városunk egyik büszkesége. A város legnagyobb parkja 1866-ban létesült. Egyik nevezetessége, hogy a Kioszk nevű épületben alakult meg 1925- ben  a Bel Arte Társaság, melyből a napjainkban is működő Szépművészeti Akadémia fejlődött ki. A Kagerbauer Antal tervezte mesterséges tó nyáron csónakázásra, télen korcsolyázásra nyújt lehetőséget.

 

Kolozsvár, 2009. május 17

Összeállította
Takács Gábor 

  • English
  • Magyar
  • Română

Virtuális séta

Támogatók

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Cluj